19 mei 2023

Wat zegt de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van een AED?

In Nederland is de wetgeving omtrent het gebruik van een AED vastgelegd in verschillende wetten, zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Deze wetten hebben als doel het bevorderen van het gebruik van AED’s en het beschermen van hulpverleners die in noodsituaties een AED gebruiken.

Wat zegt de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van een AED?

Iedereen mag een AED gebruiken

Volgens de WGBO mag iedereen een AED gebruiken op het moment dat iemand in een levensbedreigende situatie verkeerd. Zelfs als je geen medische achtergrond hebt. Dit wordt gezien als een noodsituatie waarin direct handelen noodzakelijk is om iemands leven te redden. Je mag niet zomaar een AED meenemen zonder geldige reden, maar als er sprake is van een noodsituatie, kan een AED worden gebruikt zonder dat daarvoor toestemming nodig is.

Daarnaast zijn er ook enkele belangrijke punten waar rekening mee moet worden gehouden:

  • Een AED moet altijd worden gebruikt volgens de instructies van de fabrikant en binnen de grenzen van iemands eigen bekwaamheid.
  • Als je een reanimatiecursus hebt gevolgd, moet je handelen volgens de geleerde richtlijnen.
  • De wetgeving biedt bescherming aan hulpverleners die in noodsituaties een AED gebruiken. De wetgeving regelt onder andere de aansprakelijkheid van de hulpverlener. Als de AED correct en volgens de instructies is gebruikt, is de hulpverlener wettelijk beschermd tegen aansprakelijkheid voor eventuele schade die tijdens de hulpverlening wordt veroorzaakt.

De 6-minutenzone

De overheid stimuleert het gebruik van AED’s en heeft maatregelen genomen om ze breder beschikbaar te maken. Zo is er de 6-minutenzone, waarbij men streeft naar voldoende AED’s binnen 6 minuten bereikbaarheid vanaf elke locatie in Nederland. Ook zijn er subsidieregelingen om de aanschaf van AED’s te bevorderen.


Deel dit bericht met jouw netwerk

LEES MEER BLOGS

Zie hieronder andere interessante blogs van AEDSupermarkt.nl! Periodiek zullen wij nieuwe interessante berichten met u delen!
externalId=aedsupermarkt-blogs-details-2.1.1.1.1&filter[active]=1