31 mrt 2022

Wat is een AED en hoe werkt het?

Op steeds meer plekken hangt een AED; het winkelcentrum, bij de sportschool, in het appartementencomplex, etc. Doordat er op steeds meer plekken een AED hangt, kan er in geval van nood snel gehandeld worden. Maar wat is een AED precies? En hoe werkt het? In dit artikel gaan we in op deze vragen.

Wat betekent AED?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het apparaat zorgt ervoor dat het ritme van het hart weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok via de AED.

Wat is een AED en hoe werkt het?


Wanneer is een AED precies nodig?

Als iemand een hartstilstand heeft, lijkt het alsof het hart niet meer klopt. Echter, het staat meestal niet helemaal stil. De hartkamers worden juist erg snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken en het bloed door het lichaam pompen. Dit heet ventrikelfibrilleren. Een AED is dan een uitstekend middel om ervoor te zorgen dat het hart gereset wordt en weer normaal gaat kloppen.

Hoe werkt een AED?

Wanneer er sprake is van een hartstilstand, dan zorgt de AED ervoor dat het hart een reset krijgt. De AED meet of er sprake is van een verstoord hartritme. Als dat het geval is, geeft de AED een elektrische schok. Deze schok legt het hart heel even stil met als doel om weer een normaal ritme te krijgen.

Stap voor stap werkt de AED als volgt:

  • De AED heeft twee elektroden die op de borstkas van het slachtoffer geplakt moet worden.
  • Hierdoor kan de AED het hartritme beoordelen.
  • Vervolgens vertelt het apparaat wat u moet doen: druk op de knop om een schok toe te dienen of ga door met reanimeren.


Bron: Youtube - Rode Kruis

Het is goed om periodiek te oefenen met een AED. Hiervoor zijn er speciale AED trainers. Door periodiek een reanimatiecursus te volgen, blijft u geoefend en kunt u in geval van nood adequaat handelen.


Deel dit bericht met jouw netwerk

LEES MEER BLOGS

Zie hieronder andere interessante blogs van AEDSupermarkt.nl! Periodiek zullen wij nieuwe interessante berichten met u delen!
externalId=aedsupermarkt-blogs-details-2.1.1.1.1&filter[active]=1