01 feb 2024

Cruciale rol van BHV’ers: meer dan alleen Eerste Hulp

Bedrijfshulpverleners (BHV'ers) spelen een zeer belangrijke rol in het bevorderen van een veilige werkomgeving. Hun taken omvatten meer dan de bekende drie disciplines: EHBO, brandbestrijding en evacuatie. In dit blogartikel bespreken we de diverse taken van BHV'ers en hun waarde voor de organisatie.

Eerste hulp: paraat bij ongevallen

Het verlenen van eerste hulp is een van de voornaamste taken van een BHV'er. Ze zijn getraind om adequaat te reageren op ongevallen, van klein tot groot. Bovendien zijn ze geoefend in reanimeren, zowel traditioneel als met een AED.

Brandbestrijding: adequaat reageren bij brand

BHV'ers leren tijdens hun training hoe ze een beginnende brand te bestrijden. Ze kunnen blussers gebruiken en collega's instrueren om de vlammen te bedwingen, waardoor verdere schade en paniek worden voorkomen.

Evacuatie: gestructureerd en veilig weggeleiden

In noodsituaties kan evacuatie noodzakelijk zijn. BHV'ers nemen de leiding en zorgen voor een georganiseerde, veilige evacuatie van alle aanwezigen. Ze instrueren collega's, bewaren de kalmte en leiden iedereen naar een veilige locatie.

Leiderschap en organisatorische taken: coördinatie en ondersteuning

Naast de drie hoofdtaken fungeren BHV'ers als leiders tijdens calamiteiten. Ze worden vertrouwd door hun collega's en moeten in staat zijn om kalmte te bewaren, taken te delegeren en alles georganiseerd te laten verlopen.

Ook vervullen BHV'ers diverse organisatorische taken:

  • Rapporteren incidenten
  • Coördineren met hulpdiensten
  • Ondersteunen bij de nazorg

Betrokken bij veiligheidsbeleid

BHV'ers spelen ook een belangrijke rol bij het ontwikkelen en verbeteren van het veiligheidsbeleid binnen een organisatie. Ze fungeren als de brug tussen werknemers en het management, waarbij ze proactief meedenken en waardevolle feedback geven. Vaak werken ze samen met de BHV-ploegleider en het hoofd BHV om het beleid te implementeren en te handhaven.

BHV: een waardevolle investering

De inzet van BHV'ers is een waardevolle investering voor organisaties. Door hun expertise en training kunnen ze levens redden, schade beperken en de veiligheid van alle medewerkers bevorderen.

Wil je ook meer leren over BHV en de cruciale rol die BHV’ers spelen in de veiligheid van een organisatie? Of wil je ook een BHV-training volgen? Lees er meer over bij ROCBB.

Deel dit bericht met jouw netwerk

LEES MEER BLOGS

Zie hieronder andere interessante blogs van AEDSupermarkt.nl! Periodiek zullen wij nieuwe interessante berichten met u delen!
externalId=aedsupermarkt-blogs-details-2.1.1.1.1&filter[active]=1