29 jun 2019

AED’s Telefunken en HeartReset teruggeroepen

Gisteren werd bekend dat er twee types AED’s van de markt worden gehaald. Het gaat om de AED’s van de merken Telefunken en HeartReset. Deze worden teruggeroepen omdat ze niet beschikken over een geldig CE-certificaat. Met dit certificaat geeft een fabrikant of importeur aan dat een product voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid.

In 2016 werd het CE-certificaat van deze AED types al opgeschort en in 2017 definitief ingetrokken. Toch werden de AED’s van Telefunken en HeartReset daarna nog verkocht. Dit bracht natuurlijk de nodige risico’s met zich mee, al is niet met zekerheid te zeggen hoe groot de risico’s precies zijn.

Verkoop Telefunken en Heartreset

In totaal zijn er in Nederland 99 AED’s van deze types verkocht aan distributeurs. Dit valt qua aantallen nog mee, wanneer je het vergelijkt met de verkoop in de rest van Europa. Daar werden namelijk 3500 exemplaren verkocht.

Controleer het serienummer

De inspectie heeft opgeroepen om het serienummer van de Telefunken of HeartReset AED te controleren indien u deze in uw bezit heeft. De eerste twee cijfers van het serienummer duiden het productiejaar aan en het derde en vierde cijfer de productieweek. Heeft u een AED hangen van Telefunken of HeartReset die geproduceerd is vanaf 2016, week 29 (serienummer: 1629)? Dan moet u deze zo spoedig mogelijk vervangen om eventuele risico’s te mijden.

AED’s met CE-certificaat

Heeft u onlangs een AED aangeschaft bij AEDSupermarkt.nl? Onze AED’s beschikken allen over een CE-certificaat. Ondanks dat wij de AED’s van de merken Telefunken en HeartReset de afgelopen jaren bewust niet hebben verkocht willen wij u niet onthouden van deze belangrijke informatie.

Deel dit bericht met jouw netwerk

LEES MEER BLOGS

Zie hieronder andere interessante blogs van AEDSupermarkt.nl! Periodiek zullen wij nieuwe interessante berichten met u delen!
externalId=aedsupermarkt-blogs-details-2.1.1.1.1&filter[active]=1