05 sep 2018

4 vragen over het declareren van de verbruikskosten van een AED

Een AED zorgt ervoor dat zowel ervaren als onervaren zorgverleners eenvoudig en effectief hulp kunnen verlenen bij een reanimatie. Met een AED worden dus kostbare minuten bespaard!

De aanschaf, het gebruik en de heractivatie van een AED brengen echter wel kosten met zich mee. Om de aanschaf en het gebruik van AED’s zo laagdrempelig mogelijk te maken, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met ingang van 1 januari 2018 budget beschikbaar gesteld om de verbruikskosten van een AED na een reanimatie te vergoeden.

Bent u benieuwd hoe u in aanmerking komt voor de vergoeding en waar u uw kosten voor het verbruik van de AED kunt declareren? We behandelen de meest gestelde vragen in deze blog.

Wat is er veranderd?

Voor 1 januari 2018 konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn de kosten alleen via de zorgverzekering van de patiënt verhalen. Dat gebeurde niet vaak, omdat het proces vrij ingewikkeld is. Vanaf 2018 kunnen organisaties zonder direct zorgverlenend oogmerk (zoals supermarkten, buurthuizen, sportverenigingen e.d.) de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening (RAV).

In welke situaties kom ik in aanmerking voor de vergoeding van de verbruikskosten?

Er wordt een aantal voorwaarden gesteld aan het vergoeden van de verbruikskosten van uw AED:

● Het verbruik betreft pads en/of het uitlezen van de AED.
● Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED ten behoeve van een reanimatie.
● De verbruiksartikelen zijn niet over de datum.
Batterijen worden alleen vergoed indien verbruik daadwerkelijk gekoppeld is aan de betreffende reanimatie.
● Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden komen niet in aanmerking voor een vergoeding.

Hoe kan ik de kosten declareren?

Nadat de AED gebruikt is voor reanimatie, kunnen de kosten voor het verbruik gedeclareerd worden bij de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Dit doet u bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.

De eigenaar van een AED binnen het betreffende werkgebied, kan een factuur indienen bij de RAV in de regio. Dat kan vaak via een formulier, per e-mail of per post. De factuur moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

● Gegevens AED-eigenaar (als u geen WMG-zorgaanbieder bent, moet u hier uw naam, adres en bankrekeningnummer invullen)
● Datum en tijdstip waarop de AED gebruikt is
● Adres waar de AED gebruikt is
● Omschrijving van de gemaakte kosten
● Eventuele nota’s van derden om de AED gebruiksklaar te maken
● Het referentienummer van de RAV

De naam van de patiënt aan wie zorg is verleend, mag nooit op de factuur vermeld worden.

Nadat de factuur is ontvangen door de RAV, wordt deze in behandeling genomen en wordt het bedrag in de meeste gevallen binnen 30 dagen op uw rekening gestort.

Welke RAV’s zijn er in mijn provincie?

RAV Groningen:
Declaratieformulier Ambulancezorg Groningen
Gotenburgweg 40
9723 TM Groningen
050-3176330

RAV Friesland:
Declaratieformulier RAV Friesland
Ottolaan 2
9207 JR Drachten
088-1199300

RAV Drenthe:
Declaratieformulier UMCG Ambulancezorg
Vriezerweg 10
9482 TB Tynaarlo
088-1166130

RAV Overijssel:
Declaratieformulier Ambulance IJsselland
Voltastraat 3A
8013 PM Zwolle
088-4820500

Declaratieformulier Ambulance Oost
Demmersweg 55
7556 BN Hengelo
088-4820222

RAV Gelderland:
Declaratieformulier Witte Kruis Noord-Oost Gelderland
Eperweg 98
8084 HK ’t Harde
088-9909847

Declaratieformulier Ambulancezorg Gelderland-Midden
Eusebiusbuitensingel 43
6828 HZ Arnhem
0800-8446000

Declaratieformulier Ambulancezorg Gelderland-Zuid
Professor Bellefroidstraat 11
6525 AG Nijmegen
088-4575246

RAV Utrecht:
Declaratieformulier RAV Utrecht
Jan van Eijcklaan 6
3723 BC Bilthoven
030-8501200

RAV Noord-Holland:
Declaratieformulier Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar
072-5675010

Declaratieformulier Amsterdam-Amstelland / Zaanstreek-Waterland
Karperweg 19-25
1075 LB Amsterdam
020-5709500

Declaratieformulier RAV Kennemerland
Zijlweg 200
2015 CK Haarlem
023-5159500

Declaratieformulier RAV Gooi en Vechtstreek
Laan van Tergooi 6
1212 VG Hilversum
0320 – 287811

RAV Flevoland:
Declaratieformulier RAV Flevoland
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
0320-276211

RAV Zuid-Holland:
Declaratieformulier RAV Haaglanden
Waldorpstraat 555
2521 CK Den Haag
070-7526340

Declaratieformulier RAV Hollands-Midden
Vondellaan 43
2332 AA Leiden
071-5730081

Declaratieformulier Ambulance Rotterdam-Rijnmond
Breslau 2
2993 LT Barendrecht
088-8779601

Declaratieformulier Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid
Vliedberg 2
3356 GA Papendrecht
088-1800600

RAV Zeeland:
Declaratieformulier Witte Kruis Zeeland
Hudsonweg 2
4462 HJ Goes
088 625 6070

RAV Noord-Brabant:
Declaratieformulier RAV Brabant Midden-West-Noord
Gruttostraat 14
5212 VM Den Bosch
085-0442200

Declaratieformulier GGD Brabant-Zuidoost
Clausplein 10
5611 XP Eindhoven
088-0031100

RAV Limburg:
Declaratiefomulier Ambulancezorg Limburg
Aziëstraat 15
6014 DA Ittervoort
088-0330200

Deel dit bericht met jouw netwerk

LEES MEER BLOGS

Zie hieronder andere interessante blogs van AEDSupermarkt.nl! Periodiek zullen wij nieuwe interessante berichten met u delen!
externalId=aedsupermarkt-blogs-details-2.1.1.1.1&filter[active]=1